Marketingové analýzy


Našim zákazníkom pripravujeme podrobné analýzy trhu vo fáze, keď uvažujú o vývoji nového produktu a služby, alebo ak uvažujú o získavaní nových trhov. Spracovávame hodnotenia, či už uvažujete o produkte, o ktorý bude záujem, aké sú očakávania zákazníkov, porovnania s konkurenciou. Pripravujeme analýzy nových trhov z regionálneho pohľadu, stav konkurencie, veľkosť trhu, finančnú silu trhu.

Spolupracujeme so zahraničnými spoločnosťami pri ich snahách o vstup na slovenský a český trh a to nielen v oblasti marketingu, ale pomáhame im aj v otázkach legislatívy.