Zvýšenie výkonnosti


V mnohých spoločnostiach sa stáva, že vrcholoví manažéri alebo vlastníci cítia, že firma má rezervy, ale nevedia ich presne identifikovať.
Vieme Vám ponúknuť riešenia ako zvýšiť výkonnosť firmy, zlepšiť produktivitu práce a kvalitu práce.
Využívame moderné a osvedčené metódy najúspešnejších svetových spoločností ako:

  • Kaizen
  • Six Sigma
  • Lean Production
  • Metóda 5S
  • Poka – Yoke

Tieto metódy aplikujeme na špecifické podmienky firmy.
Reagujeme na konkrétny problém, kolektív, odvetvie. Nie všetko čo platí vo veľkej spoločnosti v Nemecku, rovnako funguje v menšej spoločnosti na Slovensku.
Ponúkame riešenia na mieru, podľa situácie v akej sa daný podnik nachádza.