Revitalizácia spoločností


Každá spoločnosť, ktorá sa dostane do finančných problémov, hľadá spôsoby ako sa z najhoršieho dostať vonku.

Ponúkame Vám naše skúsenosti, ktoré máme pri riešení týchto problémov. Našou výhodou, je že sme podobné problémy riešili už veľakrát, kým Vy sa s nimi stretávate možno prvýkrát.

S čím máme skúsenosti a v čom sme dobrí:

  1. znižovanie fixných nákladov
  2. zvyšovanie produktivity práce
  3. znižovanie nákladov na kvalitu
  4. optimalizovanie organizačnej štruktúry

Opatrenia, ktoré Vám navrhneme budú viesť v konečnom dôsledku k zvyšovaniu ziskovosti a budovaniu stabilnej a dlhodobo úspešnej firmy, čo je podľa nášho názoru Vašim hlavným cieľom.

Na úvod vždy robíme úvodnú rýchlu analýzu stavu spoločnosti. Na základe tejto analýzy vieme navrhnúť základné smerovanie projektu. Ak dospejeme k spoločnej dohode, že nami navrhované smerovanie je správne, pripravíme hĺbkovú analýzu, z ktorej vyplynú konkrétne opatrenia na realizáciu.

Navrhované opatrenia môžete realizovať sami, ale aj pri ich implementácii Vám ponúkame naše skúsenosti.

V prvom rade hľadáme a navrhujeme riešenia ako optimalizovať náklady, zlepšovať cash-flow a zvyšovať tržby.
V prípade ak je stav firmy – spoločnosti natoľko vážny, že optimalizácia procesov nepostačuje, iniciujeme rokovania s Vašimi dodávateľmi, kde sa s nimi snažíme dohodnúť na reštrukturali­zácii dlhu.

Ak tieto cesty nie sú schodné, asistujeme spoločnosti pri formálnom procese reštrukturalizácie v zmysle zákona 7/2005 Z.z. o Konkurze a reštrukturalizácii.