Mystery shopping


Jeden zo spôsobov ako zistiť kvalitu poskytovaných služieb a vzťah Vašich pracovníkov voči zákazníkovi je mystery shopping.
Robíme ho formou anonymnej návštevy vo Vašich prevádzkach, kde na základe vopred dohodnutých kritérií hodnotíme:

  • úroveň a kvalitu personálu
  • úroveň a kvalitu prostredia
  • dodržiavanie firemnej kultúry a vnútropodnikových pravidiel

Tieto postupy si získavajú čoraz väčšiu obľubu, lebo poskytujú podnikom reálny obraz o vzťahu personálu k zákazníkovi a v konečnom dôsledku o spokojnosti zákazníka