Náš tím


Ing. Ľubomír Šarník – partner

Výkonný riaditeľ firmy, ktorý je zodpovedný za riadenie jej aktivít a jej stratégiu. Má niekoľkoročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a finančníctva, top manažmentu a strategického riadenia a private equity projektov. V týchto oblastiach aj realizuje svoje aktivity.EXTERNÁ SPOLUPRÁCA

v oblasti podnikateľského poradenstva a stratégie

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o.

Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.
Doc. Perlaki má viac ako tridsaťpäťročné skúsenosti v poradenstve v riadení a vo vzdelávaní manažérov. Špecializuje sa na poradenstvo a na tréningové programy v oblasti stratégie podnikania. Je managing director poradenskej firmy Ivan Perlaki Consulting, s.r.o.


v oblasti právneho poradenstva

BÖHM & PARTNERS

Renomovaná právnická kancelária, ktorá poskytuje právne služby od roku 1989 v prakticky všetkých oblastiach slovenského práva, ako aj pri ich medzinárodných právnych záležitostiach.


v oblasti IT, marketingu a interného auditu

Ing. Ľubomír Karas, PhD.
Má mnohoročné skúsenosti v oblasti IT, telekomunikácií, interného auditu a marketingu. V minulosti tiež pôsobil v akademickom prostredí.